Oferta Minebea Intec


sart

Minebea Intec jest globalnym oferentem wag i urządzeń kontrolnych dla przemysłu. Nasze rozwiązania mają zastosowanie w całym procesie produkcyjnym – od przyjęcia towarów / surowców, przez produkcję aż do kontroli końcowej i wysyłki gotowego produktu. Oferta firmy obejmuje urządzenia pomiarowe i kontrolne jak czujniki wagowe, automatyczne wagi kontrolne, detektory metali, detektory rentgenowskie oraz wagi przemysłowe. Do głównych odbiorców należą producenci przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i przemysłu wydobywczego. Minebea Intec jest jednym z wiodących przedsiębiorstw na rynku przemysłowych technologii pomiarowych do wysokoprecyzyjnych pomiarów i inspekcji produktów.