Serwis Minebea Intec


Firma Minebea Intec oferuje pełną gamę usług, począwszy od testów odbioru fabrycznego, aż po umowy serwisowe, wsparcie w sytuacjach awaryjnych oraz szkolenia i seminaria.

Niezależnie od charakteru zakładu produkcyjnego naszych klientów, gwarantujemy zawsze najwyższą jakość naszych usług.

Nasze usługi:

> testy odbioru fabrycznego,

> instalacja i uruchomienie, pozwalające na zapewnienie, że urządzenia są skonfigurowane w optymalny sposób oraz gotowe do użytku,

> kwalifikacja urządzeń,

> konserwacja i umowy serwisowe, zapewniające prawidłową kalibrację, adiustację i czyszczenie urządzeń; pozwala to na zapewnienie optymalnej wydajności sprzętu i długiego czasu jego eksploatacji, a ponadto umożliwia wyeliminowanie niepotrzebnych przestojów,

> naprawy i przeglądy.

The Brain Factory — Szkolenia i seminaria

Dzięki naszemu bogatemu programowi szkoleń i seminariów jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów w ich codziennej pracy, zapewniając, że czerpią oni maksymalne korzyści z zakupionego sprzętu. Oferujemy specjalistyczne kursy szkoleniowe dla personelu pracującego bezpośrednio na linii, a także dla kierowników produkcji, personelu odpowiedzialnego za kontrolę jakości i techników. Omawiane przez nas tematy dotyczą następującej problematyki:

> detekcja ciał obcych

> ważenie dynamiczne

> ważenie statyczne

> systemy oprogramowania

> przepisy i normy.