Systemy kombi


Automatyczna waga kontrolna EWK 3000

Automatyczna waga kontrolna CoSYNUS z detektorem metali


Waga kontrolna klasy Premium przede wszystkim dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Dostępne są specjalne wersje i oprogramowanie. Opcjonalnie może być połączona z detektorem metali.

Kombinacja detektora metali z wagą kontrolną. Operator może łatwo konfigurować i kontrolować oba urządzenia na jednym terminalu.